Loading...
Home/Samenwerking
Samenwerking 2019-07-27T14:57:08+02:00

Samenwerking

Eigen-Wijs in Zorg heeft een breed netwerk van samenwerkende partners en instanties. Hierdoor kunnen onze cliënten hulp krijgen vanuit verschillende expertises op een manier die elkaar versterkt en aanvult. Voor elke hulpvraag kunnen we binnen ons netwerk putten uit de juiste kennis en deskundigheid, als aanvulling op onze eigen hulpverlening. En alleen als dat nodig is. In de omgang met externe partijen en instanties behoudt Eigen-Wijs in Zorg de helikopter-view, fungeert als ‘spin in het web’ en speelt dus een verbindende rol.

Natuurlijk werken wij onder andere samen met:

  • De hulpvrager en zijn naasten (ouders, verzorgers, partner, familie)
  • Huisartsen, psychiaters en behandelaars
  • Vrijwilligers en mantelzorgers
  • Leerkrachten, ambtenaren; instanties
  • Overige betrokkenen

Fijne samenwerkingspartners

Verder zijn er enkele vaste partners waar Eigen-Wijs in Zorg een vruchtbare samenwerking mee heeft:

Autrinsiek expertise in autisme Horse & Wisdom
Drs. Brigitta Kox biedt diagnostiek, behandeling, consultatie, gezinsbehandeling, ouderbegeleiding en opleiding op het gebied van autismespectrumstoornissen.

www.autrinsiek.nl

Therapie met behulp van paarden voor kinderen en volwassen met psychische en psychiatrische problemen. Specialisaties autisme en eetstoornissen.

www.horseandwisdom.nl

Ergotherapie Midden Limburg Synthese
Algemene ergotherapie, maar specifiek onderzoek, advies en begeleiding bij problemen met de sensorische integratie (prikkelverwerking) wat vaak voorkomt bij autisme.

www.ergoml.nl

Wijk- en buurtgericht werk, welzijnswerk en zorgverlening in Midden- en Noord-Limburg.

www.synthese.nl

 
Kim Golsteijn Agora
We werken graag samen met Kim Golsteijn (ZZP-er). Zij heeft de veelzijdigheid van een sociaal-juridische basis, pedagogische kennis en ervaring en een energetische opleiding en fijngevoeligheid.

www.kimgolsteijn.nl

Agora is een vorm van onderwijs, gebaseerd op het leren vanuit eigen nieuwsgierigheid van die unieke leerling. De leerling daagt zichzelf uit om van een voorbereiding en doel, tot een plan en uitvoering te komen.

www.niekee.nl/agora

Afbeeldingsresultaat voor niekee
Niekée is niet gebaseerd op de indeling van klassen en lesroosters. Maar op persoonlijke leerroutes, dus voor elk kind een eigen leerroute. Daarmee wordt een slag gemaakt naar echt ​persoonlijk leren en echt​ maatwerk..

http://www.niekee.nl/

Kom jij ons netwerk versterken?

Eigen-Wijs in Zorg staat altijd open voor manieren om haar netwerk te verrijken met nieuwe partners. Samen kunnen we onze cliënten bieden wat we ieder afzonderlijk vaak niet kunnen op dezelfde manier. Meen jij dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen, neem dan gerust contact op om dit met ons te bespreken.

Fondsen

Ten behoeve van ondersteuning van individuele cliënten maken wij bij uitzondering gebruik van Fondsen die hun giften ter beschikking stellen aan burgers die dit hard nodig hebben. Een fonds wordt benaderd op het moment dat cliënten op geen enkele manier gebruik kunnen maken van voorzieningen en kosten een sta in de weg vormen om persoonlijke doelen te realiseren. We worden op deze manier geholpen – om onze cliënten te helpen.

Onze dank gaat uit naar:

Het Jeugdsportfonds

Het Foppefonds

Stichting Pape-Fonds

Nationaal Fonds Kinderhulp

Stichting Zonnewende

Stichting Babyspullen