Loading...
Home/Schoolbegeleiding
Schoolbegeleiding 2020-08-28T08:49:19+02:00

Schoolbegeleiding

Kinderen zijn bijzonder en hebben elk hun specifieke achtergrond en thuissituatie. Die nemen ze mee naar school, de plek waar zij in hun jeugd een groot deel van hun tijd doorbrengen. Er wordt veel van leerkrachten gevraagd. Niet verwonderlijk dat ze hulp kunnen gebruiken bij de ondersteuning van kinderen met specifieke noden… zij kunnen immers niet alles weten.

Eigen-Wijs in Zorg heeft een gespecialiseerd aanbod, naast reguliere aanpak van vragen op het gebied van scholing (en werk) vanuit individuele ambulante begeleiding.

Bijzonder gespecialiseerd aanbod

Onderwijzend personeel en scholen in onze regio stellen zich open voor hulp van buiten. Eigen-Wijs in Zorg kan voorzien in deze vraag om specifieke expertise en een aanbod doen dat blijkbaar gevraagd wordt.

De huidige invulling en bekostiging van het sociale domein laat soms weinig ruimte om creatief te zijn en samenwerkingen aan te gaan. Regels zijn nogal eens reden voor een nee – kaders die vastgesteld zijn, houden geen rekening met hoe een manier van werken rond een cliënt ontstaan is. En blokkeren samenwerking vanuit de ‘simpele gedachte’ die cliënt te dienen.

Het kost dan veel energie en overleg de Gemeenten hierin mee te krijgen – of een bepaald aanbod stopt… (in een enkel geval).

In Roermond hebben we nu een bijzonder omgekeerde ervaring. Jeugdhulp denkt mee en werkt mee om een leemte die zich voordoet in het onderwijs samen op te pakken.

In toenemende mate blijkt dat er van docenten meer gevraagd wordt dan ze kunnen bieden of waartoe ze zijn toegerust. Onze doelgroep, leerlingen met bijvoorbeeld een autisme-spectrum-stoornis, worden gestimuleerd tot deelname aan regulier onderwijs (zeker in het voortgezet onderwijs). Hier worden ze aangesproken op vaardigheden die moeilijk of nog niet ontwikkeld zijn.

Thuis is er met deze kinderen vaker geen probleem – maar op school dreigen ze vast te lopen. In ieder geval stagneert hun ontwikkeling.

Onderwijzend personeel – en ook de ondersteuning vanuit Passend Onderwijs – is niet in staat dit op te vangen. Immers, het betreft meerdere leerlingen in een klas.

Hetty Koenraads krijgt de kans om hierin behulpzaam te zijn. Vanuit haar expertise op het gebied van autisme werkt zij individueel met deze leerlingen, op de school. Want daar doet het probleem zich voor.

En waar gaat het dan om..? Wat is het probleem?

 • Vanuit gemis aan structuur en overzicht probleemgedrag gaan vertonen,
 • Het nut niet zien van de taken die gevraagd worden,
 • Geen eigen initiatief kunnen tonen,
 • Moeilijk met andere leerlingen samen werken,
 • Of de interesse voor hen niet kunnen opbrengen,
 • Het nut niet zien van regels,
 • En gezag ter discussie stellen,
 • Snel zijn in denken – en daardoor de aansluiting missen met het klasse-gebeuren,
 • Wegdromen, afgeleid zijn,
 • Plezier in school verliezen,
 • Gedrag vertonen dat door anderen moeilijk begrepen wordt of als storend ervaren….

Door het gedrag van leerlingen anders te verstaan, hen te benaderen vanuit hun kracht, extern te stimuleren en motiveren, aan te haken bij hun beleving en interesse – zoekt Hetty een opening om deze leerling te laten ontdekken hoe hij naar de wereld kijkt, wat daarin van betekenis is, hoe hij van betekenis wil en kan zijn – en welke weg daarin te bewandelen is. Het is een kwestie van de verbinding maken, aandachtig luisteren, begrijpen, vertalen (naar betrokkenen in de omgeving), samen perspectief (nut) gaan zien, leren door ervaring (consequenties), en vooral erkenning.

Onder elke lastige of complexe leerling schuilt een pracht kind – dat als een kat in het nauw iets anders toont dan het wenst.

Het is een eer, op zoek te mogen gaan naar de parels onder een laag frustratie en onvermogen… en hier het onderwijzend personeel in mee te mogen nemen. Want dit lukt niet alleen – door een goede afstemming en heldere aanpak, kan precies datgene gecreëerd worden dat voor die leerling passend is. Dit maatwerk is een uitdaging.

Dat de gemeenten van Midden Limburg en mogelijk in de toekomst meerdere gemeenten hieraan mee willen werken – denkend buiten kaders – is een zegen.

Wij zijn hierin graag van betekenis.

Aanpak

Binnen de gespecialiseerde schoolbegeleiding wordt gewerkt in de schoolse situatie, wordt meegedacht over een didactische aanpak en is er nauwe afstemming en samenwerking met professionals binnen de onderwijsinstelling, zoals leerkrachten, interne of ambulante begeleiders en gedragskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog).

Leerlingen en leerkrachten in hun kracht

Kunnen wij iets voor jouw school, je leerkracht of jouw leerling betekenen? Of gun jij als ouder je kind begeleiding op school voor een probleem dat om aandacht vraagt? Wij denken graag met jullie mee over mogelijkheden.

Individuele ambulante begeleiding bij school (of werk)

Individuele ambulante begeleiding van Eigen-Wijs in Zorg richt zich op een breed spectrum aan vragen. Waaronder scholing en werk.

Wij ondersteunen vanuit onze expertise bij

 • het aanbrengen van planning en structuur in taken,
 • het vergroten van motivatie, concentratie, taakgerichtheid en effectiviteit,
 • bevorderen van gedrag en prestaties op school, stage of werk,
 • het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden horend bij de rol als leerling of werknemer,
 • het aanmoedigen, toezicht houden, problemen oplossen of verwijzen naar het juiste loket,
 • een duidelijk netwerk van betrokkenen (en aanspreekpunt) binnen de schoolse of werksituatie,
 • casemanagement op basis van een brede aanpak met de leerling, ouders en school (of met de werknemer en werkgever),
 • Intensivering van samenwerking naarmate de ondersteuningsbehoefte toeneemt,
 • Vinden van hernieuwd plezier en vertrouwen in school of werk- en geloof in eigen capaciteiten.

Aanpak

Begeleiding vindt vooral plaats in de thuissituatie met de jeugdige en de ouders (om de afgesproken acties op school mee te ondersteunen of kracht bij te zetten). Incidenteel kan er aangesloten worden bij overleg op school.

Bij jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking is het van belang een juiste inschatting van schoolniveau te maken en te komen tot goede aansluiting bij het ontwikkelingsniveau, leertempo en mogelijkheden van betrokkene. Vanuit onze expertise kunnen we advies geven over hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan worden.

Contact?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Ook buiten kantoortijden zijn wij vaak bereikbaar. We maken het liefst eerst vrijblijvend kennis zodat we samen kunnen kijken wat schoolbegeleiding van Eigen-Wijs in Zorg voor jou kan betekenen.

Eigen-Wijs in Zorg

Casemanagement, ambulante en gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, training van vaardigheden en zelfstandigheid, begeleiding bij zelfstandig wonen & schoolbegeleiding.