Loading...
Home/Begeleiding/Autismespectrumstoornissen
Autismespectrumstoornissen 2020-08-28T08:22:51+02:00

Autismespectrumstoornissen

Mensen met autisme begrijpen en ervaren de wereld anders dan mensen zonder autisme. Voor ons als hulpverleners (zonder autisme) is het niet mogelijk ons in te leven in hoe jij alles werkelijk beleeft. Maar doordat wij bij Eigen-Wijs in Zorg veel ervaring hebben in het werken met mensen met autisme hebben we extra mogelijkheden om jou te ‘verstaan’. Jij bent meer dan je autisme.

Bij autisme spreken we van een spectrum (zoals ook bij kleuren) omdat de autist niet bestaat. Elk mens met autisme is in zijn autistisch-zijn uniek en heeft vooral ook zijn eigen persoonlijke karakter. Daarom kijkt Eigen-Wijs in Zorg vooral naar jouw eigen-wijze van zijn en jouw specifieke situatie. We willen graag ontdekken waar je kwaliteiten en sterke kanten liggen. Daarmee krijgen we samen helder wat er nodig is aan begeleiding.

Hoe werken wij?

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis, dat wil zeggen dat deze aandoening ontstaat in de kindertijd, blijft bestaan in de volwassenheid en dat die diep doordringt in alle ontwikkelgebieden van je leven. Het beïnvloedt dus je gehele functioneren. Bij het bieden van hulp, vraagt dit om een brede kijk op jou situatie en goed besef van hoe jouw autisme door kan spelen in allerlei vaardigheden, taken en rollen die van jou gevraagd worden in het dagelijks leven.

Begrip is van groot belang als het gaat om autisme – snappen hoe je zelf in elkaar zit, maar ook begrip vanuit de mensen dichtbij je (zoals gezinsleden) en van mensen verder weg (op je school of werk). Samen met jou bouwen we aan begrip – bij jezelf en bij iedereen die bij jou betrokken is. Als anderen beter begrijpen wat jij nodig hebt, wordt het voor jou gemakkelijker om te leven met je autisme.

Eigen-Wijs in Zorg kan je op verschillende manieren begeleiden, dit doen wij meestal individueel, met jou, of samen met iemand die je vertrouwt. Soms werken we vooral met je ouders en soms spreken we met het hele gezin.

Bij autisme is vaak voor langere tijd begeleiding nodig omdat het leven steeds weer nieuwe dingen van je vraagt.

Om je alvast een idee te geven, zo werken we ongeveer:

 • Je krijgt een vaste hulpverlener.
 • Je krijgt de tijd om ons te leren kennen en aan ons te wennen.
 • We zijn duidelijk over onze afspraken en komen op tijd (of laten het weten als dat echt niet lukt).
 • We doen ons best om jou goed te leren kennen en steeds te snappen wat je bedoelt.
 • We vertellen vooraf wat de bedoeling is (bijvoorbeeld van een gesprek of oefening).
 • We overleggen steeds met jou – en nemen jouw mening serieus.
 • We doen dingen voor, oefenen met jou, op een manier die bij jou past.
 • We helpen je om het overzicht te houden.
 • We werken volgens een duidelijk plan, met heldere doelen.
 • We maken dingen duidelijk door middel van beelden, instructie, enzovoort.
 • We werken met kleine stappen – helder en overzichtelijk.
 • We zijn rustig (in praten en doen) en houden rekening met de informatie of de prikkels die je kunt verwerken.
 • We stimuleren je om stappen te zetten, maar vragen geen zaken die nog veel angst oproepen.
 • We houden samen goed in de gaten wanneer het genoeg is geweest en we stoppen voor je hoofd vol zit.
 • We zorgen dat ook tussen de gesprekken door voor jou helder is bij wie je terecht kan met vragen.
 • We zorgen dat iedereen die betrokken is bij jou goed op de hoogte is, zodat je niet veel uit hoeft te leggen. Als jij dat wilt natuurlijk!
 • We houden rekening met dat wat lastig of vervelend is voor jou.
 • We betrekken je ouders of mensen die belangrijk voor je zijn bij de hulp, zodat zij jou tot steun kunnen zijn.
 • De teamleden van Eigen-Wijs in Zorg hebben stuk voor stuk een grote affiniteit met mensen met autisme. We hebben hier veel kennis en ervaring over in huis. We werken met zowel kinderen, jongeren als volwassenen – al dan niet in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking of andere psychische problematiek.

Voorlichting

Eigen-Wijs in Zorg wil starten met een (preventief) aanbod in de vorm van voorlichting. Informatie voor jou zelf, om meer inzicht te krijgen in je eigen autisme, of voorlichting voor je omgeving zodat die beter snapt wat autisme is en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Denk dan aan je ouders, broers, zussen, familie-leden, leerkrachten, sportbegeleiders of professionals die met je te maken hebben. Basiskennis over autisme brengt herkenning, erkenning en begrip – waardoor het mogelijk wordt dat anderen hun omgang met jou of de situatie zo aanpassen, dat het voor jou net even makkelijker wordt om goed te kunnen functioneren. Voor een uitgebreide omschrijving van dit aanbod klik hier. Heb je interesse, neem dan contact met ons op om te zorgen voor een goede afstemming op de vraag.

Samenwerking

Voor mensen met autisme hebben we een bijzondere samenwerking.

Naast de begeleiding of training die wij bieden is het mogelijk diagnostiek, consultatie of behandeling te vragen bij Birgitta Kox van Autrinsiek, expertise in autisme. Wij kennen elkaar en werken op een fijne manier samen zonder dat jij daar veel van merkt of iets voor moet regelen. De bovengenoemde voorlichting bieden we mogelijk samen met Autrinsiek.

Verder is er de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op de manier waarop je prikkels verwerkt (ook wel sensorische integratie genoemd) en hoe dit effect heeft op je leven. Wij werken samen met Ergotherapie Midden-Limburg, die dit kan onderzoeken en vervolgens tips kan geven over hoe jij het beste leert en kunt oefenen. Daar kunnen we dan weer mee verder.

Tot slot biedt onze medewerker een heel specifieke en laagdrempelige vorm van begeleiding vanuit Horse & Wisdom middels Equine Assisted Therapy, ofwel therapie met behulp van paarden. Deze werkvorm wordt als prettig en veilig ervaren voor mensen met autisme, omdat zonder al te veel woorden in een prikkelarme omgeving verandering op gang gebracht kan worden in het werken met de paarden, dat zodanige impact heeft, dat dit doorwerkt in de thuis- en/of schoolsituatie.

Wilt u meer weten over dit aanbod, bezoek dan de website van onze medewerker Hetty Koenraads.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op. We zullen snel reageren en als je wilt komen we binnen een week bij je langs.

Eigen-Wijs in Zorg

Casemanagement, ambulante en gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, training van vaardigheden en zelfstandigheid, begeleiding bij zelfstandig wonen en schoolbegeleiding.