Loading...
Home/Begeleiding/Ambulante begeleiding
Ambulante begeleiding 2022-03-20T16:33:39+01:00

Ambulante individuele begeleiding

Ambulante begeleiding houdt in dat een zorgverlener van Eigen-Wijs in Zorg bij jou thuis komt om hulp te bieden. Eigen-Wijs in Zorg biedt deze begeleiding voor jongeren, volwassenen en kinderen.

Zorg die jou helpt met groeien en (op)bloeien op eigen wijze.

Ambulante begeleiding voor jongeren en volwassenen

Heb jij hulp nodig om soepeler door het leven te gaan? Thuis, in jouw eigen omgeving kunnen wij je het beste helpen met datgene wat jij moeilijk vindt en graag wilt leren. Heb jij behoefte aan begeleiding bij het plannen van je dagelijkse activiteiten, het aanleren van vaardigheden of het regelen van je financiën? Of misschien bij het leren onderhouden van je sociale contacten en het opbouwen van een fijne en ondersteunende kring mensen om je heen? Of bij het kunnen uitvoeren van taken rond scholing of werk? Ook complexe problemen zoals gedragsstoornissen kunnen met ambulante begeleiding worden aangepakt.

Wil je meer weten? Kijk dan hier naar welke soorten begeleiding Eigen-Wijs in Zorg nog meer aanbiedt. Of neem contact op voor informatie over ambulante begeleiding.

Ambulante begeleiding voor kinderen

Een kind dat het moeilijk heeft weer zien opbloeien. Er is weinig fijner dan dat.

Kinderen met een beperking, gedragsproblematiek of een langdurige ziekte kunnen in het dagelijkse en schoolgaande leven extra ondersteuning nodig hebben om zo gelukkig en functioneel mogelijk door het leven te gaan. Eigen-Wijs in Zorg werkt met het kind in zijn of haar eigen omgeving, daar waar het vertrouwd is en daar waar de uitdagingen plaats vinden. In nauwe afstemming met de ouders of verzorgers, maar ook met de leerkracht en de school, helpen we kinderen om (weer) tot bloei te komen.

Help mij om ..

De wensen en behoeftes van het kind zijn het uitgangspunt. Samen met kind en ouders of verzorgers vertalen we dat naar een duidelijke hulpvraag met daarin meteen het te bereiken doel. Het bereiken van een doel gaat vaak in kleine stappen die makkelijk zijn te overzien en die haalbaar zijn. Stap voor stap is de weg naar verandering! Welke doelen wil jouw kind heel graag bereiken?

  • Help mij bij het accepteren van en omgaan met mijn beperking of ziekte.
  • Help mij om minder boos te zijn en ruzie uit te praten.
  • Help mij in het omgaan met klasgenoten.
  • Help mij met het plannen van taken voor school.
  • Help mij om nieuwe vrienden te maken en te houden.

Of misschien spelen er andere behoeftes? Neem eens contact op om af te tasten wat Eigen-Wijs in Zorg met ambulante begeleiding voor jullie kind kan betekenen. Dat kan geheel vrijblijvend. We maken graag kennis en komen bij jullie thuis voor een kennismakingsgesprek.

We hebben geen wachtlijst.

Onze grenzen

Ondanks onze ruime ervaring en open karakter kunnen we niet iedereen ondersteunen in zijn of haar vraag.

We zullen altijd kijken naar hoe wij je wel kunnen helpen, en toch zijn er sommige situaties waarbij wij onze grenzen raken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Mensen verslaafd aan alcohol en drugs die daarvoor noodzakelijk behandeling niet wensen.
  • Mensen met zware psychiatrische problemen waarvoor klinische opname of behandeling voorliggend is.
  • Mensen die grensoverschrijdend (seksueel) gedrag vertonen en geen behandeling hierin accepteren.
  • Handel in verdovende middelen of ernstig delinquent gedrag die een specifieke (forensische) aanpak vraagt.

In dit soort gevallen willen we eerlijk met jou bespreken waar onze grenzen liggen – en denken wij met je mee over een oplossing.

Eigen-Wijs in zorg biedt geen medische behandeling, dagopvang of verblijf, maar wij werken wel samen met organisaties die daarin kunnen voorzien. Vraag dus gerust naar onze mogelijkheden.

 

Eigen-Wijs in Zorg

Casemanagement, ambulante en gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, training van vaardigheden en zelfstandigheid, begeleiding bij zelfstandig wonen & schoolbegeleiding.