Loading...
Home/Over ons/Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg 2020-08-28T08:37:57+02:00

Kwaliteitszorg

Eigen-Wijs in Zorg is sinds 2014 een gecertificeerde instelling volgens de eisen van de Harmonisatiewet Kwaliteitszorg Kleinschalige Instellingen (HKZ). Dit was een zorgvuldige en bewuste keuze. Want we zijn en blijven een eigen-wijze kleinschalige zorgorganisatie. De HKZ certificering houdt ons scherp in het naleven en verbeteren van onze eigen-wijze normen rondom kwaliteit. Daarnaast biedt het een kader om de processen die onze zorgverlening ondersteunen helder te formuleren en optimaal voor ons en onze cliënten te laten werken. We onderzoeken de eisen die HKZ stelt en nemen die punten over die bij ons passen en daadwerkelijk onze kwaliteit van werken verbeteren.

Certificering garantie voor kwaliteit?

Nee. Werkelijke kwaliteitszorg is meer dan een certificaat. HKZ vraagt ons om helder te maken wat we doen en aan te tonen dat we dat ook doen. Het omvat eisen rondom onder andere primaire en ondersteunende processen, zorgvuldigheid in handelen, veiligheid, cliëntvriendelijkheid en cliënttevredenheid, personeelsbeleid, financieel beleid en management. HKZ helpt ons evalueren en bedenken en uitvoeren van verbetermaatregelen. We hebben ons te houden aan de wettelijke regels rondom jeugd, privacy, klachten, melding van kindermishandeling en huiselijk geweld, melding van incidenten, arbo-wetgeving, enzovoort. We informeren onze cliënten bij aanvang van de zorg over een aantal regelingen die helder maken hoe wij om wensen te gaan met essentiële thema’s: algemene voorwaarden, privacy-reglement, klachten-reglement, gedragscode, meldcode (Kindermishandeling en Huiselijk Geweld) en Melding Incidenten Cliënten.

HKZ is stimulans tot verbetering

In de dagelijkse praktijk helpt de HKZ certificering ons op allerlei verschillende manieren om een lerende organisatie te zijn en onze manier van werken telkens te verbeteren. Maar de grootste bron van kwaliteit zit erin dat we zien dat onze betrokkenheid en inzet leidt tot groei en het geluk bij jou. Eigen-Wijs in Zorg is zo goed als de werkelijke tevredenheid van haar cliënten. En die kwaliteit leveren we op eigen wijze.

Eigen-wijze visie en kwaliteit

Eigen-Wijs in Zorg vindt het belangrijk dat ieder mens de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te groeien naar volwassenheid en naar het leiden van een zinvol leven.

In de visie van Eigen-Wijs in Zorg sta jij als mens centraal. En als mens en uniek individu heb je recht op de juiste zorg en aandacht voor jouw specifieke situatie. Daarom gaat Eigen-Wijs in Zorg altijd eerst het gesprek met je aan zodat we precies weten wat in jouw geval aan de orde is en wat jij nodig hebt. Daar sluiten wij op een passende manier bij aan. We beantwoorden liever een appje om 20:30 u dan dat er de volgende morgen crisis is.

Vanuit de diepgevoelde visie dat het mensonwaardig is wanneer mensen onnodig afhankelijk zijn van zorg, gaan wij voor maximale eigen verantwoordelijkheid. Standaardoplossingen hebben wij niet in de aanbieding, wel creativiteit en een open houding die verder kijkt dan de diagnose. Een indicatie zien wij als een advies, niet als een bindende regel. Jouw dagelijkse praktijk geeft ons telkens de beste inzichten in wat er op elk moment nodig is.

Professioneel èn menselijk

Eigen-Wijs in Zorg is een kleinschalige organisatie die groot genoeg is om een breed aanbod van kwaliteiten en expertise te kunnen bieden, maar klein genoeg om flexibel en menselijk te kunnen blijven werken.

Het is ons dagelijkse werkplezier om professionaliteit te combineren met stimulerend menselijk contact. Lees hier meer over ons.

Contact over kwaliteit?

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Heb je een klacht? Bespreek dit met je begeleider en helpt dat je niet verder neem dan direct contact op met Louise Zeelen.

Ook met andere vragen over kwaliteit kun je mij altijd bellen of mailen. Ik sta je graag te woord.

Louise Zeelen