Loading...
Home/Begeleiding/Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning 2020-08-28T08:30:01+02:00

Opvoedingsondersteuning

Het opvoeden van onze kinderen doen we zonder gebruikershandleiding. En meestal gaat dat goed! Maar soms kunnen er bijzondere situaties zijn waarin ouders behoefte hebben aan extra steun, bijvoorbeeld wanneer het kind in de puberteit komt of als er ingrijpende veranderingen zijn (zoals een scheiding, ziekte, verlies of schoolwisseling).

Opvoedingsondersteuning is voor alle ouders met kinderen die vragen hebben over de ontwikkeling en opvoeding van hun (jonge) kind, jongere of adolescent.

Ouders in hun kracht

Elke ouder heeft zijn of haar eigen wijze van opvoeden. Daar sluiten wij bij aan. Want als ouder kun je alleen verandering brengen als je het doet op een wijze die bij je past. De ondersteuning van Eigen-Wijs in Zorg heeft als uitgangspunt dat jij als ouder (weer) in je kracht komt te staan in de relatie en dagelijkse omgang met je kind. Daar vaart jullie hele gezin wel bij.

Eigen-Wijs in Zorg biedt opvoedingsondersteuning die jou als ouder(s) mèt je kind helpt groeien en (op)bloeien op jullie eigen wijze.

Herken je dit?

Elke situatie is uniek, maar misschien herken je jullie gezinssituatie in een van de volgende vragen rond opvoeding:

 • Hoe kan ik met mijn partner tot een sterke ouderlijke samenwerking komen?
 • Hoe kan ik de beperking van mijn kind accepteren en begrijpen?
 • Wat mag ik van mijn kind(-eren) verwachten, gezien hun ontwikkeling?
 • Hoe kan ik leren zien wat mijn kind nodig heeft en hoe sluit ik daar goed op aan?
 • Hoe kan ik positief omgaan met mijn kind en weer samen plezier beleven?
 • Hoe kan ik als ouder gericht en effectief toewerken naar gewenst gedrag?
 • Hoe ga ik om met straffen en beloning?
 • Hoe ga ik om met verschillen tussen de kinderen?
 • Hoe kan ik goed inspelen op veranderingen of een nieuwe levensfase van mijn kind?
 • Hoe kan ik de aandacht binnen het gezin goed verdelen en zelf voldoende draagkracht houden?
 • Hoe kan ik omgaan met reacties van derden zoals familie en professionals?
 • Hoe kan ik in de gesprekken met professionals helder maken wat mijn kind nodig heeft en komen tot een goede samenwerking?

Contact?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Ook buiten kantoortijden zijn wij vaak bereikbaar. We maken het liefst eerst vrijblijvend kennis zodat we samen kunnen kijken wat opvoedingsondersteuning van Eigen-Wijs in Zorg voor jou kan betekenen.

Eigen-Wijs in Zorg

Casemanagement, ambulante en gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, training van vaardigheden en zelfstandigheid, begeleiding bij zelfstandig wonen en schoolbegeleiding.