Loading...
Hetty Koenraads 2021-02-10T14:23:36+01:00

Hetty Koenraads

Vanuit mijn voelsprieten voor energie en sfeer, naast behoefte aan harmonie en balans (weegschaal), heb ik als middelste kind in het gezin al jong geleerd te luisteren, te praten en te bemiddelen.

​​Hier is de basis gelegd voor mijn hulpverleners-bloed. De persoonlijke ervaringen die ik heb opgedaan en die me veel geleerd hebben over het leven wil ik graag inzetten om anderen hiermee verder te helpen. Hiertoe heb ik me professioneel geschoold.

Allereerst heb ik het diploma behaald tot docent tekenen en handvaardigheid (HBO), aansluitend bij mijn creativiteit en wens anderen tot ontwikkeling te brengen. Vanuit de ontdekking dat ik kinderen binnen een schoolse situatie niet echt persoonlijk verder kan helpen, heb ik de overstap gemaakt van onderwijs naar hulpverlening.

Ik heb de opleiding Maatschappelijke Dienstverlening (HBO) afgerond in 1996 en ben sindsdien werkzaam geweest in uiteenlopende instellingen binnen de jeugdhulpverlening, het algemeen maatschappelijk werk en de psychiatrie, met zowel kinderen als volwassen. Ik heb op heel veel plekken (vrijwillig) gewerkt en ervaring mogen opdoen.

Dit heeft geleid tot een stevige basis in ouder-kind-begeleidingen en ondersteuning bij pedagogische problemen, relationele problemen en echtscheiding. Vanuit grote interesse en affiniteit is er brede ervaring met emotionele problematiek, trauma’s, seksueel misbruik, rouw- en verliesverwerking, angsten, dwang, identiteitsproblemen, burnout, depressie, automutilatie en suïcide-neigingen.

Ik ben sinds 2014 SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional (relatienummer 110009287).

Als psychiatrisch maatschappelijk werker heb ik me de prachtige kans aan gegrepen me te verdiepen in autismespectrumstoornissen binnen Focaal, een (3e-lijns) expertise-centrum voor autisme in Midden Limburg. Hier heb ik als behandelaar intensief gewerkt met ouders en kinderen. Inmiddels ben ik erkend als Autisme-specialist.

Naast autisme heb ik me gespecialiseerd in eetstoornissen. Sinds 1994 begeleid ik (vrijwillig) jongeren, hun ouders en volwassen vrouwen met anorexia nervosa, bulimia nervosa of binge-eating-disorder.

In de loop der jaren ben ik met veel plezier blijven bijscholen, waardoor ik me heb ontwikkeld tot een hulpverlener die durft te vertrouwen op haar eigen intuïtie, brede methodische kennis en ervaring. Goed functioneren in mijn werk gaat mijns inziens niet zonder een gezonde ontspanning.

Ik houd van buitenleven, ben graag in de natuur en in nabijheid van dieren. Naast 3 lieve katers, heb ik de zorg over drie prachtige paarden. Vanuit Horse & Wisdom bied ik (in samenwerking met Eigen-Wijs in Zorg) therapie met paarden aan, om kinderen en volwassenen te helpen in hun persoonlijke groei. Ik heb oog voor eenvoud en kleine dingen. Mijn motto in het leven zou kunnen zijn – aanvaard het leven zoals het komt en geniet van alles wat is.

De paarden zijn mijn grote leermeesters als het gaat om ontwikkeling van bewustzijn, vertrouwen op gevoel, leren leven bij het moment, kijken zonder oordeel, besef van eigen ruimte en verantwoordelijkheid, immer ten dienste van het geheel – vanuit een balans tussen lichaam, geest en spirit. Het is heerlijk om met deze aardse en zeer sensitieve wezens in contact te mogen zijn. Ik prijs mij gelukkig.

Zij geven een grote impuls aan de ontwikkeling van mijn eigen bewustzijn en ‘personal mastery’. Groeiende inzichten en ervaringen deel ik graag. Middels een intensief persoonlijk proces van begeleiding gericht op ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Mindfulness en zelfcompassie bied ik een online cursus met persoonlijke ondersteuning.

Binnen Eigen-Wijs in Zorg, heb ik de functie van Psychiatrisch Maatschappelijk Werker. Ik kan hier mijn inzichten en coachende kwaliteiten inzetten ten behoeve van gezinnen, ouders en kinderen. De organisatie kan ook op heel andere gebieden op me rekenen, zoals het mede vormgeven van het kwaliteitssysteem (HKZ), beleidsontwikkeling, de registratie, de website, formulieren en documenten. In het vormgeven van beleid en toekomst voel ik mij zeer serieus genomen als partner in het team en meer dan alleen medewerker. Eigen-Wijs in Zorg is een organisatie waar WIJ en SAMEN nog geleefd en geleerd wordt.

       

Eigen-Wijs in Zorg

Casemanagement, ambulante en gezinsbegeleiding, opvoedingsondersteuning, training van vaardigheden en zelfstandigheid & begeleiding bij zelfstandig wonen.