Home/Nieuws archief/Denken in Eigen-Wijze kansen

Denken in Eigen-Wijze kansen

De scholen zijn weer begonnen, het “normale” leven begint weer… tijd voor een nieuwsbrief van onze kant.

Dit keer willen we het hebben over de samenwerking met gemeenten. Laatst zei iemand sinds de decentralisatie jeugdzorg en WMO is de zorg een puinhoop – dat is een beleving en zit wellicht zeker kern van waarheid in. Er gaat veel mis, er is veel kritiek, jeugdhulpverleners gaan de barricades op – en ja het kan beter.

Maar wij gaan in deze brief niet klagen…. We zien ook een heel andere ontwikkeling en kansen. Naar ons idee een zeer positieve ontwikkeling, binnen de gemeentes, als het gaat om Gespecialiseerde Jeugdhulp en de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in relatie tot de zorgaanbieder. En dan gaat het met name om de mensen, consulenten, gezinscoaches, regisseurs – welke oog gaan hebben voor de specifieke meerwaarde van ons kleine team en wat we kunnen bieden. Wij worden meer gehoord en gezien – er is ruimte om buiten de lijntjes te kleuren… zeker als we dit vergelijken met de tijd dat we te maken hadden met het CIZ.

Wat zien en bedoelen we dan…?

-Dat er steeds meer vertrouwen komt vanuit medewerkers van CJG, gezinscoaches en WMO voor onze expertise – wij voelen daar meer ruimte in.

-Kleinschalige aanbieders worden serieus genomen als die goed werk leveren.

-Ouderbegeleiding kan erin meegenomen worden terwijl eerder daar spastisch over gedaan werd.

-Voor gezinsbegeleiding geldt het zelfde. Eerder moesten alle interventies gericht zijn op het kind.

-Er is veel meer vrijheid in de omschrijving van doelen bij de aanvraag. We hoeven niet meer op woordjes te letten, waar we voorheen op afgerekend werden.

-Het proces van aanvraag tot indicatie is aanmerkelijk verkort. Het is helder welke personen er over beslissen en zij zijn doorgaans via korte lijnen bereikbaar.

-Ons wordt gevraagd naar onze ideeën en inschatting van wat nodig is – er is enige ruimte om daarin te sturen op inhoud, maar ook rond inzet van uren.

-Gemeenten staan open voor schoolbegeleiding, erkennend dat daar een sterk tekort is.

-Casemanagement is ook toegestaan, werd voorheen ook moeilijk over gedaan.

-Clienttevredenheid is goed dus er gebeuren ook goede dingen – dit wordt opgemerkt door verantwoordelijken voor de toegang.

-Er wordt flexibel mee gedacht, zelfs door gemeenten waar geen contract mee is – om toch een indicatie te kunnen laten doorgaan of PGB te regelen, alles ten goede van de cliënt.

-Het is minder anoniem… wij, maar ook de cliënten worden meer gezien – zo is onze ervaring.

-Er is ook begrip voor een nee, of voor onze bedenkingen in situaties.

We zijn niet zomaar Eigen-Wijs in Zorg gaan uitvoeren op de manier waarop we dat doen…. Dit maatwerk sluit aan bij vele vragen. Wij kunnen meer dan ooit werken op een manier zoals we ons vak graag willen uitoefenen, los van ‘onzinnige dingen rondom controle’ die er ook nog steeds zijn. We komen dus meer in onze kracht, werken met passie – en dat is voelbaar en gewenst. Bekijk de praktijk van ons werk – daar vinden toch heel mooie dingen plaats…. Al zeggen we dat zelf.

Dus hartelijk dank alle consulenten, gezinscoaches en betrokkenen voor jullie vertrouwen. Samen werken we aan een betere zorg. Want daarin hebben we – en nemen we – ook onze verantwoordelijkheid. Misschien kunnen wij lekker eigenwijs nog meer positieve ontwikkelingen neerzetten en heeft dat ook te maken met kleinschaligheid en manier van werken.

Eigen-Wijs plezier in de uitvoering is er!

Met vriendelijke groet,

Louise Zeelen

Door | 2019-08-30T21:22:13+02:00 augustus 30th, 2019|Nieuws archief|0 Reacties

About the Author:

Geef een reactie