Home/Nieuws archief/Op het juiste Eigen-Wijze passende pad…

Op het juiste Eigen-Wijze passende pad…

 

‘Het is waardevol dat we onze expertise kunnen inzetten in het onderwijs’

‘Wij zijn blij met elke vooruitgang die geboekt wordt’

Dit keer willen we in onze nieuwsbrief aandacht besteden aan een bijzonder aanbod dat blijkbaar gevraagd wordt.

De huidige invulling en bekostiging van het sociale domein laat soms weinig ruimte om creatief te zijn en samenwerkingen aan te gaan. Regels zijn nogal eens reden voor een nee – kaders die vastgesteld zijn, houden geen rekening met hoe een manier van werken rond een cliënt ontstaan is – vanuit de ‘simpele gedachte’ die cliënt te dienen.

Het kost dan veel energie en overleg de Gemeenten hierin mee te krijgen – of een bepaald aanbod stopt… (in een enkel geval).

In Roermond hebben we nu een bijzondere omgekeerde ervaring. Jeugdhulp denkt mee en werkt mee om een leemte die zich voordoet in het onderwijs mee op te pakken.

In toenemende mate blijkt dat er van docenten meer gevraagd wordt dan ze kunnen bieden of waartoe ze zijn toegerust. Onze doelgroep, leerlingen met bijvoorbeeld een autisme-spectrum-stoornis, worden gestimuleerd tot deelname aan regulier onderwijs (zeker in het voortgezet onderwijs). Hier worden ze aangesproken op vaardigheden die moeilijk of nog niet ontwikkeld zijn.

Thuis is er met deze kinderen vaker geen probleem – maar op school dreigen ze vast te lopen. In ieder geval stagneert hun ontwikkeling.

Onderwijzend personeel – en ook de ondersteuning vanuit Passend Onderwijs – is niet in staat dit op te vangen. Immers, het betreft meerdere leerlingen in een klas.

Hetty Koenraads – Psychiatrisch Maatschappelijk werker bij Eigen-Wijs in Zorg krijgt de kans om hierin behulpzaam te zijn. Vanuit haar expertise op het gebied van autisme werkt ze individueel met deze leerlingen, op de school. Want daar doet het probleem zich voor.

En waar gaat het dan om..? Vanuit gemis aan structuur en overzicht probleemgedrag gaan vertonen, het nut niet zien van de taken die gevraagd worden, geen eigen initiatief kunnen tonen, moeilijk met andere leerlingen samen werken of de interesse voor hen kunnen opbrengen, het nut niet zien van regels en gezag ter discussie stellen, snel zijn in denken – en daardoor de aansluiting missen met het klasse-gebeuren, wegdromen, afgeleid zijn, plezier in school verliezen, gedrag vertonen dat door anderen moeilijk begrepen wordt of als storend ervaren….

Door het gedrag van leerlingen anders te verstaan, hen te benaderen vanuit hun kracht, extern te stimuleren en motiveren, aan te haken bij hun beleving en interesse – zoekt Hetty een opening om deze leerling te laten ontdekken hoe hij naar de wereld kijkt, wat daarin van betekenis is, hoe hij van betekenis wil en kan zijn – en welke weg daarin te bewandelen is. Het is een kwestie van de verbinding maken, aandachtig luisteren, begrijpen, vertalen (naar betrokkenen in de omgeving), samen perspectief (nut) gaan zien, leren door ervaring (consequenties), en vooral erkenning.

Onder elke lastige of complexe leerling schuilt een pracht kind – dat als een kat in het nauw iets anders toont dan het wenst.

Het is een eer, op zoek te mogen gaan naar de parels onder een laag frustratie en onvermogen… en hier het onderwijzend personeel in mee te mogen nemen. Want dit lukt niet alleen – door een goede afstemming en heldere aanpak, kan precies datgene gecreëerd worden dat voor die leerling passend is. Dit maatwerk is een uitdaging.

Dat de gemeenten van Midden Limburg hieraan mee willen werken – denkend buiten kaders – is een zegen.

Wij zijn hierin graag van betekenis – en wij wensen jullie een Eigen-Wijze zomer!

Door | 2018-07-20T16:11:11+02:00 juli 20th, 2018|Nieuws archief|0 Reacties

About the Author:

Geef een reactie