Loading...
Home/Nieuws archief/Autisme – Groeibodem voor iets nieuws

Autisme – Groeibodem voor iets nieuws

Langzaam wordt het herfst, de bladeren gaan vallen en vormen groeibodem voor iets nieuws.

Ook Eigen-Wijs in Zorg heeft deze zomer een groeibodem neergelegd, in ons geval voor autisme en verdere ontwikkeling van aanbod op dat gebied. We geven vorm aan onze wens om daar waar mogelijk problemen te voorkomen (preventief dus).

Wij zijn blij om te kunnen mededelen dat we samen met Birgitta Kox van ‘Autrinsiek, expertise in autisme’ een nieuw aanbod hebben ontwikkeld in de vorm van voorlichting en cursussen. Informatie voor jezelf, om meer inzicht te krijgen in je eigen autisme, of voorlichting voor de omgeving zodat die beter snapt wat autisme is en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Denk hierbij aan ouders, broers, zussen, sportbegeleiders, vrijwilligers of professionals. Het brengt herkenning, erkenning en begrip – waardoor het net even makkelijker wordt te kunnen functioneren.

Eigen-Wijs in Zorg zal de volgende cursussen/voorlichting gaan bieden:

Ken jezelf met autisme

Een cursus om de kinderen, jongeren of volwassenen basisinformatie te geven over wat autisme is, hoe ze autisme bij zichzelf kunnen herkennen, wat dit voor hen betekent thuis, op school en in hun vrije tijd en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.

Doel is het beter leren kennen en begrijpen van zichzelf. Het leren kennen van de eigen minder sterke én sterke kanten.

Wanneer de betrokkene zich zelf beter begrijpt en leert waarderen met zijn of haar autisme kunnen problemen in gedrag voorkomen worden. Enerzijds doordat zij zelf beter in staat zijn te anticiperen op hun eigen behoeften, anderzijds doordat de betrokkene en omgeving elkaar beter verstaan.

Naast bijeenkomsten voor de kinderen zijn er bijeenkomsten voor hun ouders.

 

Oudercursus autismespectrumstoornissen

Autisme is een levenslange beperking waarbij het kind vooral aangewezen is op zijn directe naasten. Deze cursus voorziet ouders van basisinformatie over wat autisme is, hoe het autisme zich vertaalt naar het gedrag van hun kind en hoe zij daar als ouders zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Daarnaast biedt de cursus de mogelijkheid ervaringen te delen met lotgenoten. Doel is het voorkomen van bijkomende problemen. Ouders voelen zich vaardig(er) om met hun kind met autisme om te gaan.

Deze oudercursus kan opgevolgd worden door een laagdrempelig (telefonisch) spreekuur waar ouders ook na de cursus nog met hun vragen terecht kunnen. 

 

Brussen-cursus autismespectrumstoornissen

Broers en zussen (brussen) van kinderen met autisme kunnen last hebben van het sociaal ‘onhandige’ gedrag van hun broer of zus en niet begrijpen hoe dit komt. Ze kunnen zich schamen voor het gedrag van hun broer of zus of het gevoel hebben minder aandacht in het gezin te krijgen. Soms ook denken ze dat ze de enige zijn met zo’n broer of zus. In de brussen cursus krijgen de brussen uitleg over wat autisme is, wat het autisme voor hun broer of zus betekent, wat dit voor henzelf betekent, hoe zij het beste met hun broer of zus kunnen omgaan en hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen. Ook biedt de cursus gelegenheid ervaringen te delen met lotgenoten.

 

Autismespectrumstoornissen in de familie en de buurt

Aansluitend bij het motto van de autismeweek 2015: ‘autisme is niet te genezen, onbegrip wel’ biedt deze cursus familieleden van en andere direct betrokkenen bij kinderen en jongeren met autisme de mogelijkheid basisinformatie op te doen over autismespectrumstoornissen. Beter begrip leidt tot een meer optimale benadering van het kind/de jongere en steun aan de ouders. Zeker wanneer ouders in een situatie komen waarin ze een beroep willen doen op het eigen netwerk (op de kinderen passen, een deel van de zorg overnemen of delen), is het wenselijk dat de mensen in hun netwerk weten hoe het gedrag van kinderen en jongeren met autisme te verstaan en hoe zij het beste met hen kunnen omgaan.

 

Basiscursus Autismespectrumstoornissen begrijpen en begeleiden

Aansluitend bij het motto van de autismeweek 2015: ‘autisme is niet te genezen, onbegrip wel’ biedt deze cursus professionals in het netwerk van kinderen en jongeren met autisme de mogelijkheid basisinformatie op te doen over autismespectrumstoornissen. Beter begrip leidt tot een meer optimale ondersteuning van het kind/de jongere en is essentieel voor een goed functioneren. Tijdens de cursus wordt inzicht gegeven in wat autisme is, hoe het autisme zich vertaalt naar het gedrag van het kind en hoe zij daar als professional zo goed mogelijk mee om kunnen gaan.

 

De cursussen vinden plaats bij voldoende vraag en als een minimum aantal deelnemers interesse heeft.

 

Heb je interesse of wil je meer weten: neem dan contact met ons op om samen te zorgen voor een goede afstemming van de vraag. Dit kan via mailadres info@eigen-wijsinzorg.nl of via telefoonnummer 06-43181967

 

En bedenk… nu de zomer langzaam voorbij is, is het ook tijd om te oogsten…. Wat oogst jij?

 

Door | 2018-03-27T13:49:34+02:00 september 17th, 2015|Nieuws archief|0 Reacties

About the Author: