Home/Nieuws archief/Doorzetten, leren en investeren. En vooral plezier hebben en houden van wat we doen…..!

Doorzetten, leren en investeren. En vooral plezier hebben en houden van wat we doen…..!

Beste ,

Per 12 augustus 2014 is Eigen-Wijs in Zorg volledig HKZ gekwalificeerd. Dit betekent dat Eigen-Wijs in Zorg op een verantwoorde wijze diensten aan haar cliënten levert, dat de kwaliteit van de geleverde diensten aan de gestelde eisen voldoet en dat de kwaliteit toetsbaar is. Eigen-Wijs in Zorg ziet het behalen van de HKZ kwalificatie voor kleinschalige organisaties niet als een doel op zich maar als een middel om continue te blijven werken aan kwaliteit van zorg. We hebben ervaren dat het opzetten van een kwaliteitssysteem hiervoor een goed middel is waarbij professionaliteit, creativiteit, vindingrijkheid en daadkracht echt bijdragen aan kwaliteit van zorg. Het mooie is dat we onze eigenwijsheden hierbij behouden.

Sterke punten die o.a. naar voren zijn gekomen:

– goede borging van documenten/cliëntdossier – goede ondersteuning van het primaire proces door voortreffelijke infrastructuur – zeer uitvoerig en zorgvuldig gedocumenteerd kwaliteitssysteem – medewerkers die actief betrokken zijn bij feitelijke werkwijzen – Eigen-Wijs in Zorg wordt zeer idealistisch en gedreven gestuurd – bij ontwikkeling staat zorg en professionalisering voorop, bedrijfseconomische overwegingen volgen – Eigen-Wijs in Zorg groeit, echter: groei en volume zijn geen doel op zich. Kwaliteit staat voorop met ambitie voor gezonde groei

Als verbeterkans is naar voren gekomen:

– Het kwaliteitssysteem mag op onderdelen meer schematisch en cijfermatig beschreven worden.

Meer positief nieuws…..

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken in het kader van de jeugdhulp en in het kader van de begeleiding en de ondersteuning aan volwassenen (WMO). Hiervoor gaan gemeenten overeenkomsten sluiten met aanbieders van deze zorg. Een overeenkomst is een voorwaarde om voor gemeenten diensten te kunnen leveren.

Eigen-Wijs in Zorg heeft inmiddels van de gemeenten in Midden-Limburg het bericht dat de colleges van Burgemeester en Wethouders hebben ingestemd met de toelating van Eigen-Wijs in Zorg voor een Raamovereenkomst voor zowel WMO als de Jeugdhulp. Tevens is er een toelating van ‘Samen met Autisme’ voor de WMO en Jeugdhulp. ‘Samen met Autisme’ is een nieuw initiatief van Eigen-Wijs in Zorg en ‘Autrinsiek – expertise in autisme’ in de persoon van mevrouw drs. Birgitta Kox. In deze samenwerking streven we er naar een kwalitatief hoogstaande expertise te leveren op het gebied van autismespectrumstoornissen, waarbij zowel begeleiding als behandeling wordt aangeboden.

Concreet betekent dit dat we in de toekomst, wanneer er een uitvoeringscontract met gemeenten is gesloten, onze diensten kunnen leveren via Zorg in Natura naast het PGB. De aanbestedingen van Noord-Limburg en Zuid-Limburg lopen nog. Ook in deze regio’s willen we voor sommige gemeenten van dienst zijn.

We gaan in elk geval eigenwijs de toekomst in om van waarde te kunnen blijven voor mensen!

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Met vriendelijke groet,

Louise Zeelen

Door | 2018-03-12T16:45:52+01:00 september 10th, 2014|Nieuws archief|0 Reacties

About the Author: